Πρώτο θέμα μας

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com


Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

ΣτΕ: Φόρο εισοδήματος για τα ακίνητα και της Εκκλησίας


Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου, 2018

«Τέλος» στις προσπάθειες της Εκκλησίας της Ελλάδος να μην πληρώνει φόρο εισοδήματος όταν εκμισθώνει αστικά ακίνητα βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με την απόφασή του το ανώτατο δικαστήριο κρίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλει το πόσο των 2,9 εκατ. ευρώ ανά τριετία για συνολικά 164 ακίνητα.
Σύμφωνα με τις τρεις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, το Β’ Τμήμα το ΣτΕ υποστηρίζει πως η απαλλαγή από το φόρο που προβλεπόταν από το έτος 1952 με το Νομοθετικό Διάταγμα 2185/1952 για τα νομικά πρόσωπα, αλλά καταργήθηκε το 1971 με το Νομοθετικό Διάταγμα 1077/1971. «Έκτοτε η Εκκλησία της Ελλάδος ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού σκοπού, κατά τα άρθρα 99, 101 και 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) υπόκειται σε φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα από τα παραχωρηθείσα σ΄ αυτήν δυνάμει της σύμβασης του 1952 αστικά ακίνητα» αναφέρεται.
Στο Συμβούλιο της Επικράτειας είχε προσφύγει η Εκκλησία της Ελλάδος, ζητώντας να ανακληθούν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών 2011-2013 (διαχειριστικά έτη 2010-2012), που την υποχρέωναν να καταβάλλει συνολικό φόρο ύψους 18 εκατ. ευρώ περίπου, ισχυριζόμενη όπως υπήρξε πλάνη.
Παράλληλα, υποστήριζε πως θα έπρεπε να αναγνωριστεί πως το ακαθάριστο εισόδημα που δηλώθηκε από την εκμίσθωση των 164 αστικών ακινήτων της απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και ότι πρέπει για το λόγο αυτό να τις επιστραφεί το ποσό των 2,9 εκ. ευρώ περίπου ως αχρεωστήτως καταβληθείς φόρος εισοδήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου