Γιατί η Moody’s θεωρεί ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην κατηγορία «Β» | tanea.gr
Ανάλυση για την ελληνική οικονομία παρουσίασε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, λίγες μόνο ημέρες μετά την απόφαση να μη δημοσιοποιήσει έκθεση για την αξιολόγηση της χώρας. Στην ανάλυση η Moody’s εξηγεί γιατί η Ελλάδα θα παραμείνει στην κατηγορία «Β» επί μακρόν.
Συγκεκριμένα, στην ανάλυση η Moody’s αναφέρει ότι διατηρεί «σταθερό» outlook, καθώς αυτό ισορροπεί το σχετικά χαμηλό ρίσκο αλλαγών στη δημοσιονομική πολιτική και των μέτριων προοπτικών ανάπτυξης, αλλά και την ανάγκη για θεσμικές βελτιώσεις στη δημόσια διοίκηση.
Παρά τη σημαντική βελτίωση έως σήμερα, ο οίκος ξεκαθαρίζει ότι η χώρα θα παραμείνει στην κατηγορία «Β» για τα επόμενα χρόνια, αν δεν υπάρξει σημαντική περαιτέρω βελτίωση στην ισχυροποίηση των θεσμών και στις οικονομικές επιδόσεις (να σημειωθεί πάντως ότι οι υψηλότερες τρεις κατηγορίες στην κλίμακα Β ανήκουν στην επενδυτική βαθμίδα).
Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, σημειώνει, παραμένουν χαμηλές, εκτός εάν επιταχυνθούν σημαντικά οι επενδύσεις. Οι τελευταίες απαιτούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα και να προωθηθεί ένα περισσότερο φιλικό για την ανάπτυξη φορολογικό καθεστώς, ενώ παράλληλα θα διατηρηθεί ένα συνετό δημοσιονομικό πλαίσιο.
Ενώ οι νέες προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια είναι υποσχόμενες, σημειώνει, χρειάζεται λεπτομερής εργασία πριν εφαρμοστούν. Επιπλέον ενώ η χώρα νομοθέτησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία τρία χρόνια, αυτές που εστιάζουν στο να αλλάξει η θεσμική συμπεριφορά θα απαιτήσουν χρόνο να εφαρμοστούν πλήρως και να αποφέρουν ένα περισσότερο αποτελεσματικό δημόσιο, ισχυρή φορολογική συνέπεια και αλλαγές στην κουλτούρα πληρωμών του πληθυσμού.

Πώς θα οδηγηθεί η Ελλάδα σε αναβάθμιση

Η αξιολόγηση θα μπορούσε να αναβαθμιστεί, εξηγεί η Moody’s, αν η νέα κυβέρνηση συνέχιζε να εφαρμόζει τις δεσμεύσεις που δόθηκαν στην ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων που ενίσχυσαν τα θεσμικά όργανα και οδήγησαν σε βελτιωμένο επιχειρηματικό κλίμα και ισχυρότερες επενδύσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερά τα δημοσιονομικά.
Αυτό θα οδηγούσε σε ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους από ό,τι προβλέπεται σήμερα. Οι πιο γρήγορες από τις αναμενόμενες βελτιώσεις της υγείας του τραπεζικού τομέα θα μπορούσαν επίσης να τροφοδοτήσουν μία θετική αξιολόγηση.
Η Ελλάδα έχει παρουσιάσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από τις αρχές του 2017 και αναμένουμε, επισημαίνει η Moody’s, ότι η ανάκαμψη θα επιταχυνθεί ελαφρά φέτος, με τη βελτίωση της δυναμικής της αγοράς εργασίας και τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση στο πρόγραμμα προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018. Η δημοσιονομική πολιτική θα στηρίξει την ανάκαμψη φέτος, σε αντίθεση με τα τελευταία χρόνια. Η ανταγωνιστικότητα του κόστους έχει βελτιωθεί σημαντικά και η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει ορισμένες από τις πολύ μεγάλες εγχώριες και εξωτερικές της ανισορροπίες, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικά υψηλών ελλειμμάτων στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών.
Η Moody’s σημειώνει ότι η ανάκαμψη της Ελλάδας ευθυγραμμίζεται σε γενικές γραμμές με την ανάκαμψη άλλων περιφερειών, που προέκυψαν από την κρίση. Ωστόσο, η ισχυρότερη ανάπτυξη απαιτεί την ανάκαμψη των επενδύσεων που έχουν καθυστερήσει μέχρι στιγμής, φιλικές προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις, όπως η μείωση των υψηλών φορολογικών συντελεστών της Ελλάδας και η γραφειοκρατία, καθώς και η εξασφάλιση ασφαλών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην τόνωση των επενδύσεων. Δεδομένης της συνεχιζόμενης αδυναμίας του ελληνικού τραπεζικού τομέα, απαιτείται ξένο κεφάλαιο. Οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις είναι τα δυσμενή δημογραφικά στοιχεία, τα οποία επιδεινώθηκαν από τη μετανάστευση μεγάλου ποσοστού νέων και μορφωμένων.