Πρώτο θέμα μας

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018


17. Greece

Greece
Source: Instagram/@visitgreecegr
Crete, Greece, is the perfect place to make a home in paradise. The endless beaches offer retirees a ultimate place to relax. History buffs will love Greece as well, as it is filled with thousands of archaeological sites and many museums.
The weather in Greece can be questionable in the winter, making it a popular destination for people who want to retire seasonally. You’ll need about $2,000 a month to live it up and retiree like a Grecian.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου