Πρώτο θέμα μας

Πρώτο μας θέμα


Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Στα 311,16 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος το γ' τρίμηνο του 2016

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 2017

Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές ανήλθαν στο 45% (9,439 δισ. ευρώ) έναντι του 47% (9,609 δισ. ευρώ) το 2015.


311,16 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος το γ' τρίμηνο του 2016, από 315,292 δισ. ευρώ το β' τρίμηνο του 2016 και 303,193 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2015.
Στο 21,9% (ή σε 5,212 δισ. ευρώ) των συνολικών εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν το γ' τρίμηνο 2016 τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος και περιουσίας έναντι του επίσης 21,9% (αλλά 4,381 δισ. ευρώ) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.
Αντίστοιχα, τα έσοδα από φόρους στην παραγωγή και στις εισαγωγές ανήλθαν στο 33,8% των συνολικών εσόδων (σε 8,038 δισ. ευρώ) από 33,3% (6,656 δισ. ευρώ) το 2015.
Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 23,78 δισ. ευρώ έναντι 19,97 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2015.
Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αποτελούσαν το γ' τρίμηνο του 2016 το 26,1% των συνολικών δαπανών (ή 5,482 δισ. ευρώ) από 25,2% (5,353 δισ. ευρώ) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές ανήλθαν στο 45% (9,439 δισ. ευρώ) έναντι του 47% (9,609 δισ. ευρώ) το 2015.
Οι πρωτογενείς δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης περιορίστηκαν περαιτέρω το γ' τρίμηνο του 2016 σε 19,628 δισ. ευρώ από 19,689 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.
Το πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης (χωρίς τους τόκους) ανήλθε σε 4,152 δισ. ευρώ έναντι 22 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2015.

Οπως διευκρινίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το συγκεκριμένο μέγεθος ορίζεται ως το ESA 2010 Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης μείον τα έξοδα τόκων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους τομείς της οικονομίας.
Διαφέρει δε από το πρωτογενές πλεόνασμα του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς σε αυτό μια σειρά από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά.
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου