Πρώτο θέμα μας: "γνώθι σαυτόν"

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Η ιστοσελίδα μας, PANELIAKOS.COM

You can translate this blog in over 100 languages within a second! Go to the left up top where it says Select Language. Happy navigating. See you again..

Εορτάζουμε και Tιμούμε

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024

Φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα: Έρχεται το ενιαίο πιστοποιητικό που θα τις «παντρεύει»

 Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου, 2024

Μέσω νέας πλατφόρμας η έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας - Σε ποιες περιπτώσεις θα «μπλοκάρεται» η έκδοσή του

Μαρία Βουργάνα

Η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα «παντρεύονται» στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τα δυο έγγραφα γίνονται ένα ενιαίο πιστοποιητικό το οποίο θα εκδίδεται αυτόματα με λίγα κλικ μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας.

Το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας έρχεται να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών και των επιχειρήσεων που χρειάζονται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για τις συναλλαγές τους.

Η πλατφόρμα για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας αναμένεται να  ενεργοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.  Το πιστοποιητικό  θα εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή  μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας. Θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση ενώ θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.

Οι πολίτες θα υποβάλουν την αίτησή τους στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μετά την υποβολή της αίτησης θα ακολουθεί αυτόματος έλεγχος των στοιχείων που υποβλήθηκαν και κατόπιν-εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις, θα εκδίδεται το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, με τους ίδιους όρους που διέπουν την έκδοση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η έκδοση της οικονομικής ενημερότητας  θα μπλοκάρει  στην περίπτωση που υπάρχουν αρρύθμιστες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε στην Εφορία, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία ή  αν δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Ειδικότερα:

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή.

2. Το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας όταν είναι κατά νόμον υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.

3. Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι σήμερα οι φορολογούμενοι ακόμη και εάν έχουν ρυθμισμένες ή  μη ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν πλέον τη δυνατότητα να λάβουν αυτόματα  μέσα σε λίγα λεπτά  φορολογική ενημερότητα για τις συναλλαγές τους όπως τη μεταβίβαση ακινήτων ή την είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο. Πολύ σύντομα θα περάσει στη ψηφιακή εποχή και η βεβαίωση οφειλής η οποία αφορά φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα – αρρύθμιστα χρέη.

Ο.Τ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου