Πρώτο θέμα μας: "γνώθι σαυτόν"

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Η ιστοσελίδα μας, PANELIAKOS.COM

You can translate this blog in over 100 languages within a second! Go to the left up top where it says Select Language. Happy navigating. See you again..

Εορτάζουμε και Tιμούμε

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: Διακόπτουμε την κοινωνία με όσους ψήφισαν «ναι» στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριώ

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου, 2024

Ανακοίνωση για τις αποφάσεις του ψηφίσματος, με τη συμμετοχή των προέδρων των εκκλησιαστικών οργάνων,  εξέδωσε η Μητρόπολη Πειραιώς σχετικά με τον τρόπο που θα σταθεί η Μητρόπολη απέναντι στους βουλευτές που ψήφισαν τον νόμο για την ισότητα στο γάμο.

«Διακόπτουμε την κοινωνία στους ψηφίσαντες βουλευτές, δεν τους προσκαλούμε σε οποιαδήποτε εκδήλωση των ενοριών μας έως ότου μετανοήσουν και προχωρήσουν σε ακύρωση του αισχρού αυτού νομοθετήματος που νομιμοποιεί το γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου».

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ εξ’ αρχής είχε δηλώσει την αντίθεση του στις διατάξεις και τις τροποποιήσεις που προέβλεπε το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Μητρόπολης Πειραιώς:

Στόν Πειραι σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2024 μέρα Πέμπτη καί ρα 11η  πρωϊνή στόν Καθεδρικό Ναό τς Παναγίας Τριάδος Πειραις συνήλθαμε κατόπιν προσκλήσεως το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραις, Φαλήρου, γίου ωάννου Ρέντη καί Δραπετσώνας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, σέ κτακτη ερατική σύναξη μέ θέμα: « ντιμετώπισις τν συνεπειν ψηφίσεως το νόμου διά τόν “γάμον” τόμων το δίου φύλου», N. 5089 ΦΕΚ  Α΄ 27/17.2.2024.

Σεβ. Μητροπολίτης Πειραις κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ  τοποθετήθη δεόντως πί το νακύψαντος ζητήματος νατροπς τς νθρώπινης ντολογίας καί φυσιολογίας καί τς φαρμογς τς «woke» ατζέντας διά τήν ποδόμηση το χριστιανικο δόγματος, θους καί πολιτισμο καί γενομένης διεξοδικς συζητήσεως κ προσώπου καί τν κκλησιαστικν Συμβουλίων καί Διαχειριστικν πιτροπν τν νοριν καί καθιδρυμάτων τς . Μητροπόλεώς μας, συναποφασίσαμε τήν κδοση το παρόντος ψηφίσματος.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ   ΤΑ   ΑΚΟΛΟΥΘΑ

1.      Ἡ ναύλοχος πόλη τοῦ Πειραιᾶ, τό πρῶτο λιμάνι τῆς Χώρας εἶναι μία Παναγιοσκέπαστη πόλη, ὅπως ἐπιμαρτυροῦν καί ἀποδεικνύουν τά ἱστορικῶς διακριβωμένα θαύματα τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, πού καταγράφονται σέ ἐφημερίδες καί ἔντυπα τῆς ἐποχῆς, ὅπως τά παρουσιάζει ὁ Ἐλλογιμώτατος Πρόεδρος τῆς Φιλολογικῆς Στέγης Πειραιᾶ κ. Στέφανος Μίλεσης στό πόνημά του «Τά θαύματα τῆς πίστεως στόν Πειραιᾶ ὅπως καταγράφηκαν καί ἀποτυπώθηκαν ἀπό ἐφημερίδες καί ἔντυπα» ἐκδ. Ἀρχονταρίκι 2019, καί εἰδικώτερα τό θαῦμα τῆς Παναγίας «Ρόδον τό Ἀμάραντον» μέ τήν ἀποσόβηση τῆς θανατηφόρου πανδημίας τῆς εὐλογιᾶς, ὅπως καταγράφεται στήν Ἐφημερίδα ΣΦΑΙΡΑ φ. 9/3/1896 καί τῆς ἐμφανίσεως τήν 24-25/3/1929 τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν κατάμεστο Ἱ. Ναό Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς, ὅπως καταγράφεται στίς Ἐφημερίδες ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στό φ. 29/3/1929 καί ΣΚΡΙΠ στό φ. 29/3/1929.  Διακονοῦντες σέ μία εὐλογημένη Μητρόπολη τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας διά τῆς χειροτονίας μας ἔχομε ἀναλάβει τό πολυεύθυνο ἔργο τῆς διακονίας τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, πού προϋποθέτει τήν ἀκριβεστάτη τήρηση «τῆς ἅπαξ παραδοθείσης τοῖς ἁγίοις» (Ἰουδ. 1,3) θείας ἀποκαλύψεως διά τήν ὑπέρβασιν τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου καί τή μεταστοιχείωση τοῦ κόσμου σέ Βασιλεία χρηστότητος, δικαιοσύνης, εἰρήνης, ἀληθείας καί ἀγάπης. Συνεπῶς, χρεωστοῦμε ἐνώπιον τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου, τοῦ καλέσαντος ἐμᾶς στήν διακονία τοῦ Λαοῦ του νά διασφαλίζωμε καί νά μεταδίδωμε ἔργῳ καί λόγῳ τήν ἀκαινοτόμητη πίστη τῶν Ἀποστόλων, τῶν Θεοφόρων Πατέρων καί τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

2.     Ἡ ψήφισις τοῦ παραπάνω νόμου ἀπό τό Ἐθνικό μας Κοινοβούλιο ἀλλοιώνει καί διαστρέφει τήν ἀνθρωπολογία καί τήν φυσιολογία τῆς Δημιουργίας Τοῦ Θεοῦ, ἀποπειρᾶται βλασφήμως νά ἀκυρώσῃ τόν θεῖο Νόμο ἀτζέντας, πού ἐκτύπως μᾶς παραδίδεται διά τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, κατ’ ἐπιταγήν τῆς «woke» ἀτζέντας καί ἀντιτίθεται μανιωδῶς στό Κανονικό πλαίσιο τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, πού διά Πνεύματος Ἁγίου ἐδόθη εἰς Αὐτήν. Κατά ταῦτα, οἱ νομοθετήσαντες ὡς ἔννομο ἀγαθό τήν ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί θεσμοθετήσαντες τήν παρά φύσιν ἀσέλγειαν, πού ἀποστερεῖ τόν ἀνθρωπο τῆς δυνατότητος θεοκοινωνίας κατά τόν ἀψευδῆ λόγον τοῦ Δημιουργοῦ: «ο μ καταμείν τ πνεμά μου ν τος νθρώποις τούτοις ες τν αἰῶνα δι τ εναι ατος σάρκας» (Γεν. 6,3), ἀποδεικνύει αὐτούς ἔργῳ καί λόγῳ ὡς περιφρονοῦντας τόν θεῖο Νόμο καί ἀντιστρατευομένους πρός τήν σωτηρία καί τήν αἰώνιο προοπτική τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος, πού καλεῖται νά ἀποβῇ ἐκουσίως καί ἀγαπητικῶς ναός τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί ὁμοηθής πρός τόν Δημιουργόν Του, κατά τόν Κυριακό λόγον: «άν τις γαπ με, τν λόγον μου τηρήσει, κα πατήρ μου γαπήσει ατόν, κα πρς ατν λευσόμεθα κα μονν παρ᾿ ατ ποιήσομεν» (Ἰω.14, 23 ).  Ἑπομένως ἀποδεικνύονται ὑπαιτίως ὡς συνεργοί τοῦ «ἀρχεκάκου ὄφεως» στήν ἀπομείωση τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας καί τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος καί, ὡς οἱ θεοφόροι Πατέρες διακελεύουν, οἰκειοθελῶς ἔχουν ἐκπέσει τῆς χριστιανικῆς των ἰδιότητος καί ἡ μετ’ αὐτῶν κοινωνία ἐγκυμονεῖ τόν κίνδυνον, διά τούς ἀσθενεστέρους, ἀλλοιώσεως τῆς πίστεως καί ἀκυρώσεως τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, πού διαχρονικῶς καλεῖται νά καταρτίζῃ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ πολίτας τῆς θείας Βασιλείας.

3.     Πρός προστασίαν τς διακονίας μας καί σεβασμόν τς νώπιον το Παναγίου Θεο εθύνης μας, τηρουμένων καί τν διατάξεων το ρθρ. 4, παραγρ.9 το Καταστατικο Χάρτου τς κκλησίας τς λλάδος (Ν. 590/1977- ΦΕΚ Α΄ 146)  διακόπτουμε τήν κοινωνία μας μέ τούς ψηφίσαντας ναντίον το θείου Νόμου, μέ , τι ατό συνεπάγεται, μή προσκαλοντες ατούς ες οανδήτινα κδήλωσιν τν νοριν μας, χρι τς μπράκτου μεταμελείας των διά τς κυρώσεως διά το θνικο Κοινοβουλίου το ασχίστου ατο νομοθετήματος.

Διατελοῦμε ἐν προσευχῇ πρός τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν δι’ ἡμᾶς σαρκωθέντα Λυτρωτήν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τήν Ὑπερύμνητη Μητέρα Του καί καλοῦμε τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ σέ ἔμπρακτη μετάνοια γιά τήν βλασφημία καί ὕβρι κατά τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως πού συνετελέσθη μέ τήν ψήφισι τοῦ Ν. 5089  ΦΕΚ  Α΄ 27/17.2.2024.

Τό παρόν ψήφισμα ναγνώστηκε καί γκρίθηκε πό τήν Σύναξή μας.

κολουθον ο πογραφές τν συμμετεχόντων κληρικν.

 

+   Πειραις  Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

 

Ο Πρόεδροι κκλησιαστικν Συμβουλίων

& Διαχειριστικν πιτροπν ερς Μητροπόλεως Πειραις,

Φαλήρου, γίου ωάννου Ρέντη καί Δραπετσώνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου