Πρώτο θέμα μας: "γνώθι σαυτόν"

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Η ιστοσελίδα μας, PANELIAKOS.COM

You can translate this blog in over 100 languages within a second! Go to the left up top where it says Select Language. Happy navigating. See you again..

Εορτάζουμε και Tιμούμε

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Χωρίς αποτέλεσμα η συνεδρίαση στο Φανάρι για το Καταστατι

Κυριακή, 11 Μαρτίου, 2023

ΒΟΣΤΩΝΗ. Τίποτε το ουσιαστικό και σοβαρό δεν έγινε και πάλι για δεύτερη φορά στη συνεδρίαση των εκατέρωθεν επιτροπών Φαναρίου και Αρχιεπισκοπής Αμερικής για το Καταστατικό, η οποία συνήλθε εν Φαναρίω την Τρίτη 8 Μαρτίου 2023 κι όχι στην Χαλκηδόνα όπως είχε επίσημα ανακοινωθεί αρχικά. Η δικαιολογία που επεσύρθηκε γι’ αυτή την αλλαγή της τοποθεσίας ήταν ότι επειδή συνεδρίαζε στο Φανάρι η Σύνοδος του Πατριαρχείου. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η συνεδρίαση της Συνόδου έγινε την πρώτη μέρα Δευτέρα 7 Μαρτίου στο Φανάρι και τη δεύτερη μέρα Τρίτη 8 Μαρτίου στην ιστορική Μονή της Ζωοδόχου Πηγής του Βαλουκλή.

Όπως αποκάλυψε η στήλη Πρακτορικά» το Σαββατοκύριακο 11-12 Μαρτίου 2023, με εντολή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου αξιωματούχος της Αυλής του συμμάζεψε τα κινητά τηλέφωνα των ιεραρχών μελών της Συνόδου για να μη γίνει διαρροή προς τον «Εθνικό Κήρυκα», ο οποίος κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου είχε αποκαλύψει εντός ολίγης ώρας μετά το πέρας της Συνόδου όλα τα λεχθέντα και διαμειφθέντα εν αυτή.  Τονίζεται ότι αυτός ήταν ο λόγος που ο Πατριάρχης δεν συγκάλεσε σε συνεδρίαση τη Σύνοδο τον μήνα Φεβρουάριο.

Αποκαλύπτουμε σήμερα ότι σημειώθηκε έντονη αψιμαχία ανάμεσα στον πρόεδρο της Επιτροπής του Φαναρίου Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, καθότι ο Εμμανουήλ αντιμετώπισε τον Ελπιδοφόρο ότι παραφθείρει τα διαμειβόμενα και λεγόμενα στην Επιτροπή.

Λόγω αυτού του κλίματος ο Πατριάρχης καλεί στο Φανάρι ολόκληρη την Επαρχιακή Σύνοδο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής για να συζητηθούν τα θέματα με τον ίδιον. Οι ιεράρχες της Αμερικής αναμένεται να βρίσκονται στο Φανάρι κατά την λεγόμενη κουφή εβδομάδα δηλαδή μία εβδομάδα προ της Μεγάλης Εβδομάδος και συγκεκριμένα την Τετάρτη 5 Απριλίου.

Υπογραμμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ενεργεί από μόνος του αναφορικά με τις προτάσεις τροποποιήσεως του Καταστατικού χωρίς εκ των προτέρων καμία συνεννόηση με την Επαρχιακή Σύνοδο της Αρχιεπισκοπής και το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο.

Εξ’ άλλου από το Πατριαρχείο εκδόθηκε το ακόλουθο ανακοινωθέν:

«Ανακοινωθέν περί του Συντάγματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Ανάρτηση 11/03/2023

Την 8ην Μαρτίου 2023 συνήλθεν εν τοις Πατριαρχείοις, λόγω των εργασιών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, η υπό την προεδρείαν του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ συνοδικώς συσταθείσα Μικτή Επιτροπή επί τω σκοπώ της αναθεωρήσεως του ισχύοντος Συντάγματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της υποβολής επισήμου προτάσεως τη Αγία και Ιερά Συνόδω προς τελικήν έγκρισιν.

Κατά την δευτέραν αυτήν συνεδρίαν της Επιτροπής, το μέλος αυτής Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος επαρουσίασε διεξοδικώς την κατεύθυνσιν, το γενικόν περίγραμμα και τας επί μέρους προβλέψεις της προτάσεως αυτού περί αναθεωρήσεως του Συντάγματος. Η ως άνω πρότασις θα εκτεθή υπό του ιδίου και εις τα μέλη της Επαρχιακής Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής κατά την προσεχή συνεδρίαν αυτής, εν συνεχεία δε ο Αρχιεπίσκοπος θα συνεχίση τας ανά την θεόσωστον ταύτην Επαρχίαν του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου συναντήσεις αυτού μετά του κλήρου και των πιστών προς επίσημον και διαφανή ενημέρωσίν των περί των προτεινομένων υπ᾽ αυτού τροποποιήσεων.

Προ του τέλους της συνεδρίας, η Επιτροπή εξουσιοδότησε τον Αρχιεπίσκοπον Αμερικής όπως μεταφέρη εις τα μέλη της εκείσε Επαρχιακής Συνόδου την πρόσκλησιν της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου να προσέλθουν εις Φανάριον διά συνεργασίαν την Τετάρτην, 5ην Απριλίου ε.ε., απεφασίσθη δε όπως το έργον της Επιτροπής συνεχισθή ενταύθα την Παρασκευήν, 26ην Μαίου ε.ε.».

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου