Το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Κίνας (MNR) ανακοίνωσε οδηγίες για τη σταδιακή εφαρμογή ενός τυποποιημένου συστήματος χαρτών που θα εξυπηρετεί τα αυτοκινούμενα οχήματα έως το 2025, μια κίνηση για την ανάπτυξη των ταχέως αναπτυσσόμενων βιομηχανιών έξυπνων οχημάτων και συναφών κλάδων της Κίνας σε πραγματικά σενάρια.

Σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε το MNR, οι οδηγίες αυτές δίνουν κατευθύνσεις για την τυποποίηση των χαρτών στις διαστάσεις, τη γενική εφαρμογή τους, τις αναβαθμίσεις τους, την προσφορά υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών, τον καθορισμό της ποιότητάς τους, αλλά και τη διαχείριση της ασφάλειας γύρω από τη χρήση τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένα επείγοντα ζητήματα στο αρχικό στάδιο της εφαρμογής της χαρτογράφησης ως μέρος της λειτουργίας του αυτόματου πιλότου.

Το 2030, θα δημιουργηθεί ένα εξελιγμένο τυποποιημένο σύστημα χαρτογράφησης, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη της ευφυούς οδήγησης. Το Πεκίνο δίνει έμφαση στη συντονισμένη εξέλιξη αυτών των χαρτών και των γεωγραφικών πληροφοριών οδικής χρήσης, των πληροφοριών και των μεθόδων επικοινωνίας που σχετίζονται με τους ίδιους χάρτες, τις ηλεκτρονικές συσκευές, τη χρήση των χαρτών στις μεταφορές, την ασφάλεια των μέσων πληροφορικής, τη χρήση κωδικών πρόσβασης, την εμπλοκή άλλων βιομηχανικών τομέων στην εξέλιξη των χαρτών, αλλά και τη σταδιακή οργάνωση ενός τυποποιημένου συστήματος βασικών χαρτών για έξυπνα οχήματα, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες της τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης της Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ