Πρώτο θέμα μας: "γνώθι σαυτόν"

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Η ιστοσελίδα μας, PANELIAKOS.COM

You can translate this blog in over 100 languages within a second! Go to the left up top where it says Select Language. Happy navigating. See you again..

Εορτάζουμε και Tιμούμε

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Ψηφιακό Μητρώο για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, 2015

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη
Ψηφιακό Μητρώο για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών


Στην δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου για τις υποδομές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο οποίο θα καταγραφούν όλα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα της χώρας, προχωρά το υπουργείο Υποδομών.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Υποδομών, κ. Χρήστου Σπίρτζη, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Μητρώο θα ενταχθούν όλοι οι φορείς που εγκρίνουν ή χορηγούν δικαιώματα διέλευσης, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και οι φορείς του δημοσίου που αναπτύσσουν πάσης φύσεως δίκτυα υποδομών.

Ειδικότερα, στο Μητρώο εντάσσονται οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι διαχειριστές κρατικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι φορείς που εγκρίνουν ή χορηγούν δικαιώματα διέλευσης και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ίδιας χρήσης (που καλύπτουν μόνο δικές τους ανάγκες).
Επίσης, στο Μητρώο περνούν όλοι οι φορείς δικτύων εν γένει που λειτουργούν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (εταιρίες Αερίου, Ηλεκτρικής ενέργειας, Θέρμανσης, Ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας αποβλήτων και λυμάτων, αλλά και συγκοινωνιών, όπως σιδηρόδρομοι, λιμάνια, δρόμοι και αεροδρόμιο), καθώς και η ΕΕΤΤ και κάθε άλλη δημόσια αρχή.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση, μετά την ολοκλήρωση του Ψηφιακού Μητρώου και κατά τη φάση της λειτουργίας του, οι πάροχοι υποχρεούνται να υποβάλουν οποιαδήποτε νέα υλοποίηση ή τροποποίηση εντός έξι μηνών.
Κατά την υλοποίηση του, το Ψηφιακό Μητρώο θα ενημερωθεί με τα στοιχεία των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων κεραιών, τα οποία θα αντληθούν καταρχήν από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων κεραιοσυστημάτων (ΣΗΛΥΑ) της ΕΕΤΤ και εάν δεν περιλαμβάνονται σε αυτό, θα υποβληθούν από τους υπόχρεους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών, η υπόθεση παραπέμπεται στην ΕΕΤΤ ή στην εκάστοτε αρμόδια Αρχή. Η πρόσβαση στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου θα γίνεται μέσω διαδικτυακού τόπου του υπουργείου Υποδομών με χρήση διαπιστευτηρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου