Πρώτο θέμα μας: "γνώθι σαυτόν"

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Η ιστοσελίδα μας, PANELIAKOS.COM

You can translate this blog in over 100 languages within a second! Go to the left up top where it says Select Language. Happy navigating. See you again..

Εορτάζουμε και Tιμούμε

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Προπτυχιακές υποτροφίες από το Κοινωφελές Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση θα δώσει 25 νέες προπτυχιακές υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, οι οποίοι έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο με τη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων.
Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία απόκτησης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου, σε αποφοίτους Λυκείου οι οποίοι έχουν άριστη επίδοση αλλά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω απορίας ή λόγω άλλων παραγόντων.
Το Ίδρυμα μέχρι σήμερα έχει στηρίξει περισσότερους από 2000 υποτρόφους για την απόκτηση πτυχίου και κάθε χρόνο στηρίζει περισσότερους από 120 υποτρόφους σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Βασικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι είναι:
φοίτηση σε ακαδημαϊκό ίδρυμα το οποίο βρίσκεται σε άλλο τόπο από την μόνιμη κατοικία της οικογένειας του υποψήφιου. Σε περίπτωση μεταγραφής η υποτροφία δεν ισχύει.
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις €20.000.
ελάχιστος βαθμός πρόσβασης 15,00.
Το Ίδρυμα, για την τελική επιλογή των υποτρόφων, θα συνεκτιμήσει την αριστεία των υποψηφίων σε συνδυασμό με την οικονομική κατάσταση, καθώς και άλλα κοινωνικά κριτήρια όπως ασθένεια υποψηφίου, απώλεια γονέα ή προσωπικά και οικογενειακά θέματα που μπορεί να υπάρχουν.
Με στόχο τη στήριξη ταλαντούχων νέων, θα ληφθούν υπόψη επιπλέον κλίσεις και ικανότητες που μπορεί να έχουν οι υποψήφιοι, όπως ξένες γλώσσες, γνώσεις μουσικής, διακρίσεις που μπορεί να έχουν αποκτηθεί κατά τα μαθητικά χρόνια στο σχολείο ή σε επιστημονικούς διαγωνισμούς, καλλιτεχνικά βραβεία κ.α..
Η κάθε υποτροφία θα μπορεί να ανανεωθεί κάθε χρόνο μέχρι την απόκτηση του πτυχίου, εφόσον αυτό γίνει εντός του κανονικού χρόνου σπουδών όπως ορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών της σχολής στην οποία φοιτά ο κάθε υπότροφος.
Αναλυτικές πληροφορίες και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα έχουν αναρτηθεί στο www.latsis-foundation.org.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου