Πρώτο θέμα μας: "γνώθι σαυτόν"

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Η ιστοσελίδα μας, PANELIAKOS.COM

You can translate this blog in over 100 languages within a second! Go to the left up top where it says Translate. Happy navigating. See you again..

Εορτάζουμε και Tιμούμε

1821 - 2021

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

Χωρίς διαβούλευση με τους Απόδημους από τη Βουλή ψηφίζεται η ανασυγκρότηση του ΣΑΕ

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, 2021

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη

Τα θέματα του Αποδήμου Ελληνισμού και της επανασύστασης του διαλυθέντος με την έναρξη της κρίσης ΣΑΕ χάθηκαν στην συνεδρίαση της επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου για την «Οργάνωση και λειτουργία του υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ούτε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, αλλά ούτε και οι εισηγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης αφιέρωσαν πάνω από μία φράση (κι όχι όλοι) για τα θέματα που αφορούσαν την επανασύσταση του ΣΑΕ.

Την Δευτέρα έχουν κληθεί να καταθέσουν στη Βουλή διάφοροι επηρεαζόμενοι φορείς (σύλλογοι υπαλλήλων του ΥΠΕΞ, μεταφραστές κι άλλων υπηρεσιών). Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Μαρίνος πρότεινε να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των οργανώσεων ομογενών της Γερμανίας και Σουηδίας, ενώ ο προεδρεύων της επιτροπής είπε πως θα κληθούν εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης (των εκλεγμένων ελληνικής καταγωγής πολιτικών). Να σημειώσουμε πάντως ότι οι ομογενείς πολιτικοί δεν γνωρίζουν καθόλου τα θέματα οργάνωσης του Ελληνισμού της Διασποράς.

Με την επανασύσταση του ΣΑΕ ασχολούνται τα άρθρα 452-457 του νομοσχεδίου για το υπουργείο Εξωτερικών.

Τα συνέδρια του ΣΑΕ πλέον περιορίζονται σε 50 αντιπροσώπους από 7 γεωγραφικές περιφέρειες. ΗΠΑ, Καναδά, Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής, Ευρώπης, Παρευξεινίων και χωρών Κεντρικής Ασίας, Ωκεανίας και Άπω Ανατολής, Αφρικής – Εγγύς και Μέσης Ανατολής.

Στις ΗΠΑ των 1.550.000 Ελληνικής καταγωγής (με βάση την απογραφή των ΗΠΑ του 2010) δίνονται 10 εκπρόσωποι, ενώ στον Καναδά των 224.000 (με βάση την απογραφή του 2006) 6 και στην ακόμη πιο ολιγομελή Κεντρική και Νότια Αμερική 5. Όλες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης παίρνουν 9 αντιπροσώπους, ενώ η πολύ μικρότερη περιοχή του Εύξεινου Πόντου και της Κεντρικής Ασίας 6. Ανισοβαρής είναι και η διανομή αντιπροσώπων στην Ωκεανία-Άπω Ανατολή, σε σύγκριση με την Αφρική.

Πέραν των γενικόλογων κατά καιρούς αναφορών της σημερινής αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης, δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση με τις οργανώσεις του Ελληνισμού της Διασποράς.

Να σημειωθεί ότι ο τρόπος οργάνωσης των περιφερειών του Απόδημου Ελληνισμού θα ρυθμιστεί από τον Κανονισμό Λειτουργίας του, τον οποίο θα ψηφίσει η Γενική Συνέλευση.

Βάση του σχετικού άρθρου του νομοσχεδίου, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται την πρώτη φορά από τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής τωv Ελλήνων εντός τριμήvου από την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Στην πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρό της και αποφασίζει τον Προσωρινό Κανονισμό Λειτουργίας της, μέχρις ότου ψηφιστεί ο επίσημος Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Ε. Δηλαδή, προφανώς η πρώτη Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ δεν αποκλείεται να γίνει από ένα διορισμένο σώμα.

(Ρεπορτάζ από τη συζήτηση στην επιτροπή στη σελίδα 11)

Τι προνοεί για το ΣΑΕ το κυβερνητικό

νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή

Άρθρο 452

Επαναλειτουργία και σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

1.       Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), το οποίο προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 108 του Συντάγματος και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του παγκοσμίου Ελληνισμού, επαναλειτουργεί με τον παρόντα νόμο, ως συμβουλευτικό όργανα της ελληνικής Πολιτείας για θέματα που αφορούν στον Απόδημο και Ομογενειακό Ελληνισμό.

2.       Σκοποί του Σ.Α.Ε. είναι, ιδίως:

α) η γνώση, η τήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού και του Φιλελληνισμού,

β) η μέριμνα, προαγωγή και αξιοποίηση των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την Επικράτεια

γ) η ενδυνάμωση και η εξωστρέφεια της εθνικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Ελληνισμού,

δ) η προαγωγή των συμφερόντων του αποδήμου Ελληνισμού και η προσέλκυση επενδύσεων,

ε) η σύσφιξη των δεσμών του παγκοσμίου Ελληνισμού, τόσο του αποδήμου και ομογενειακού, όσο και με τη μητέρα Πατρίδα,

Άρθρο 453

Σύνθεση, συγκρότηση και όργανα του Σ.Α.Ε.

1.       Στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού συμμετέχουν εκπρόσωποι του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού ανά Περιφέρεια.

Οι Περιφέρειες από τις οποίες εκλέγονται οι εκπρόσωποι στο Σ.Α.Ε. είναι:

α) Περιφέρεια Καναδά,

β) Περιφέρεια Η.Π.Α.,

γ) Περιφέρεια Χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής, δ) Περιφέρεια Χωρών Ευρώπης,

ε) Περιφέρεια Χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας,

στ) Περιφέρεια Χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής και

ζ) Περιφέρεια Χωρών Αφρικής- Εγγύς και Μέσης Ανατολής.

2.       Οι εκπρόσωποι του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού ανά Περιφέρεια εκλέγονται μέσω εσωτερικών διαδικασιών του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού, που διενεργούνται από τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις. Ο αριθμός των εκπροσώπων του απόδημου και ομογενειακού ελληνισμού στο Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια καθορίζεται βάσει πληθυσμιακής κατανομής, ως εξής:

σ) Περιφέρεια Καναδά: Έξι εκπρόσωποι,

β) Περιφέρεια Η.Π.Α.: Δέκα εκπρόσωποι,

γ) Περιφέρεια χωρών κεντρικής και Νοτίου Αμερικής: Πέντε εκπρόσωποι,

δJ Περιφέρεια χωρών Ευρώπης: Εννέα εκπρόσωποι,

ε] Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας: Έξι εκπρόσωποι,

στ) Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής: Εννέα εκπρόσωποι,

ζ) Περιφέρεια χωρών Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής: Πέντε εκπρόσωποι.

3. Η δομή του Σ.Α.Ε. σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθορίζεται με εσωτερικές διαδικασίες που διενεργούνται από τον απόδημο και ομογενειακό Ελληνισμό.

4. α) Όργανα του Σ.Α.Ε. είναι το Προεδρείο, η Γενική Συνέλευση και λοιπά όργανα, όπως αυτά προβλέπονται αnό τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Ε ..

β} Το Προεδρείο εκπροσωπεί το Σ.Α.Ε. και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Ε. Με τον Κανονισμό ορίζονται, επίσης, ο αριθμός, η σύνθεση και η διαδικασία εκλογής των μελών του Προεδρείου.

γ) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σ.Α.Ε. και ασκεί τις αρμοδιότητες για τις οποίες δεν προβλέπει διαφορετικά ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν ως τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των Περιφερειών της παρ. 2.

5. α) Για να συγκροτηθεί για πρώτη φορά η Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ορισθεί και επισήμως γνωστοποιηθεί τριάντα {30) τουλάχιστον μέλη της από τέσσερις {4} τουλάχιστοv Περιφέρειες. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί με απόφασή της η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της βουλής των Ελλήνων, η οποία έχει αρμοδιότητα να κρίνει και επί της αντιπροσωπευτικότητας της διαδικασίας επιλογής, βάσει στοιχείων που προσκομίζουν, σε περίπτωση αμφισβήτησης, οι αρμόδιες διπλωματικές και προξενικές Αρχές.

β) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται την πρώτη φορά από τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της βουλής τωv Ελλήνων εντός τριμήvου από την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Στην πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρό της και αποφασίζει τον Προσωρινό Κανονισμό Λειτουργίας της, μέχρις ότου ψηφιστεί ο επίσημος Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Ε.

Άρθρο454

Γενική Συνέλευση – Επωνυμία Γενικής Συνέλευσης :Έδρα

1. α) Η Γενική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. φέρει την επωνυμία «το Κοινόν του Απόδημου Ελληνισμού», στο εξής «το Κοινόν» και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.

β) Ο αριθμός, ο χρόνος και ο τρόπος των συνεδριάσεων τοu «Κοινού», μετά από tην πρώτη σύγκλησή τοu, καθορίζονται από το ίδιο, βάσει των προβλέψεων τοu Κανονισμού Λειτουργίας που θα καταρτίσει.

γ) Γραμματειακή \ υποστήριξη στο «Κοινόν» παρέχει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης τρεις {3) τουλάχιστον μήνες πριν από την προγραμματιζόμενη συνεδρίασή του.

2. Το «Κοινόν» μπορεί να συγκαλείται εκτάκτως και από τον Υπουργό Εξωτερικών για ενημέρωση ή διαβούλευση επί θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

3. Στις συνεδριάσεις του «Κοινού» μπορεί να συμμετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου:

α) προσωπικότητες τοu Απόδημου Ελληνισμού, οι οποίες διαπρέπουν στον πολιτειακό, επιστημονικό, επιχειρηματικό, τεχνολογικό. στρατιωτικό, εκκλησιαστικό, πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα. Οι ανωτέρω προτείνονται από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της βουλής των Ελλήνων και τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Προεδρείου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων.

β) προσωπικότητες διακεκριμένες που, αν και δεν έχουν ελληνική καταγωγή, έχουν διακριθεί: βα} για την έμπρακτη προάσπιση των ελληνικών εθνικών θεμάτων και ββ) για τη συμβολή τους στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, αναγνωριζομένης της διαχρονικής προσφοράς του φιλελληνικού κινήματος ανά τον κόσμο, Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Προεδρείου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της βουλής των Ελλήνων.

γ) ένας εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ένας εκπρόσωπος κάθε Πρεσβυγενούς Πατριαρχείοu, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από εισήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη ή του οικείου Πατριάρχη.

δ) εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Απόδημωv Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) και της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) που ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από εισήγηση των τελευταίων. Το σύνολο των μελών της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ των τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το «κοινόν» αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των τακτικών μελών του και, οπωσδήποτε με όχι λιγότερες από είκοσι έξι (26) ψήφους, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Ε .. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα θέματα για τα οποία δεν προβλέπει ειδικά ο νόμος, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού της διαδικασίας εκλογής των εκπροσώπων στο Σ.Α.Ε. των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας του Προεδρείου και του «Κοινού ».

5. Για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του «κοινού», που δεν ρυθμίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Ε. ή ο παρών, εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις περί σωματείων.

Άρθρο 455 Πόροι τοu Σ.Α. Ε.

Το Σ.Α.Ε. λειτουργεί με ιδίους πόρους, όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του,

Άρθρο456 Ασυμβίβαστα

1. Η ιδιότητα  του εκλεγμένου εκπροσώπου στο Σ.Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη με τα έργα ή την ιδιότητα μέλους, τακτικού ή αναπληρωματικού. του διοικητικού συμβουλίου οποιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου της ημεδαπής, το οποίο επιχορηγείται εν όλω ή εν μέρει από το Σ.Α.Ε. ή ενισχύεται οικονομικά καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από αυτό.

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή του εκλεγμένου εκπροσώπου στο Σ.Α.Ε. σε προσωρινή διοίκηση, διορισμένη με δικαστική απόφαση και σε εκτέλεση αυτής, νομικού προσώπου της ημεδαπής, το οποίο επιχορηγείται εν όλω ή εν μέρει ή ενισχύεται οικονομικά καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από το Σ.Α.Ε.

Άρθρο 457 Εξουσιοδοτική διάταξη

Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και γνώμη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήvωv, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής τοu άρθρου 453. Μετά από τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, η τροποποίηση του ως άνω π.δ. γίνεται κατόπιν εισήγησης της τελευταίας.

Greek News

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου