Πρώτο θέμα μας: "γνώθι σαυτόν"

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Η ιστοσελίδα μας, PANELIAKOS.COM

You can translate this blog in over 100 languages within a second! Go to the left up top where it says Select Language. Happy navigating. See you again..

Εορτάζουμε και Tιμούμε

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Playoffs - Playouts: Βαθμοί, έδρες, ισοβαθμίες - Όλη η διαδικασί

Τρίτη, 5 Μαρτίου, 2024

PlayoffsPlayouts: Βαθμοί, έδρες, ισοβαθμίες – Όλη η διαδικασία . Όσα αναφέρει η προκήρυξη της Super League Interwetten.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αντίστροφα μετράμε για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Super League Interwetten. Πλέον οδεύουμε ολοταχώς προς την διαδικασία των Playoffs και των Playouts και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ρίξουμε μια ματιά σε όσα ισχύουν σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος.

Πρόκειται για όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 της προκήρυξης με θέμα: Βαθμολογική Κατάταξη & Σύστημα Διεξαγωγής Πρωταθλήματος.

Οι βαθμοί των ομάδων

Στην πρώτη παράγραφο γίνεται σαφές ότι οι ομάδες διατηρούν τους βαθμούς τους σε Playoffs και Playouts:

1. Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις, ήτοι στην Κανονική Περίοδο (Α’

Φάση) και στη Φάση των Playoffs και Playouts (Β΄ Φάση). Στην Κανονική Περίοδο
θα διεξαχθούν 26 αγωνιστικές σε 2 γύρους των 13 αγωνιστικών ημερών έκαστος,
όπου σε κάθε γύρο όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν έναντι όλων των άλλων βάσει
κλήρωσης. Μετά τη λήξη της Κανονικής Περιόδου οι ομάδες που κατέλαβαν τις
θέσεις 1 έως και 6 θα συμμετέχουν στα
Playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις
θέσεις 7 έως και 14 θα συμμετέχουν στα
Playouts, διατηρώντας (τόσο στα Playoffs
όσο και στα
Playouts) το σύνολο των βαθμών που κατέκτησαν κατά την Κανονική
Περίοδο.

Playoffs σε δύο γύρους

Στην παράγραφο δύο ορίζονται οι αγωνιστικές στα Playoffs:

2. Τα Playoffs θα διεξαχθούν σε δέκα (10) αγωνιστικές ημέρες ήτοι σε δύο (2) γύρους
των πέντε (5) αγωνιστικών έκαστος όπου σε κάθε γύρο όλες οι ομάδες θα
αγωνιστούν έναντι όλων των άλλων, βάσει κλήρωσης. Πρωταθλήτρια θα
ανακηρύσσεται η ομάδα (εξ αυτών που συμμετείχαν στα
Playoffs) που μετά την
ολοκλήρωση των
Playoffs θα έχει την υψηλότερη βαθμολογία (ήτοι θα έχει
κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο
και τα
Playoffs αθροιστικά). Με τον ίδιο τρόπο (άθροισμα βαθμών στην Κανονική
Περίοδο και στα
Playoffs) θα προσδιορίζονται οι λοιπές θέσεις του Πρωταθλήματος
(2η, 3η κλπ) εκ των οποίων θα προκύπτουν οι ομάδες που θα συμμετέχουν στις
Διοργανώσεις της
UEFA σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης.

Οι έδρες των ομάδων στα Playouts

Αντίστοιχα, στην παράγραφο 3 γίνεται αναφορά στα Playouts και στον ένα γύρο των επτά αγωνιστικών και ξεκαθαρίζει ποιους αγώνες θα έχει κάθε ομάδα στην έδρα της:

3. Τα Playouts θα διεξαχθούν σε επτά (7) αγωνιστικές ημέρες ήτοι σε ένα (1)
μοναδικό γύρο κατά τον οποίο όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν έναντι όλων των
άλλων, βάσει κλήρωσης. Οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 7, 8, 9 και 10 της
Κανονικής Περιόδου θα αγωνιστούν σε τέσσερεις (4) εντός έδρας και τρείς (3)
εκτός έδρας αγώνες στα
Playouts ενώ οι λοιπές ομάδες θα αγωνιστούν σε τρείς (3)
εντός έδρας αγώνες και τέσσερεις (4) εκτός έδρας αγώνες στα
Playouts, βάσει
κλήρωσης. Οι θέσεις 7 έως 14 θα προσδιορίζονται από το σύνολο των βαθμών που
οι ομάδες που συμμετείχαν στα
Playouts κατέλαβαν σωρευτικά κατά την Κανονική
Περίοδο και τα
Playouts αθροιστικά, ο δε υποβιβασμός στην κατώτερη κατηγορία
(
Super League 2) θα προσδιορίζεται κατά το άρθρο 10 κατωτέρω.

Τα κριτήρια σε περίπτωση ισοβαθμίας

Ακολουθούν στις παραγράφους 5 και 6 τα περί του συστήματος βαθμολογίας και στην παράγραφο 8 τα κριτήρια σε περίπτωση ισοβαθμίας:

4. Για τη βαθμολόγηση των ομάδων, ισχύουν όσα προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις του Κ.Α.Π., με σύστημα βαθμολογίας τρεις (3) βαθμοί για τη νίκη, ένας
(1) βαθμός για την ισοπαλία και μηδέν (0) βαθμοί για την ήττα. Η εν λόγω
πρόβλεψη ισχύει και για τα
Playoffs και Playouts.
5. Η κατάταξη των ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωσή του από το
Δ.Σ. της
Super League θα γίνεται σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π.
6. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν μετά την ολοκλήρωση
της Κανονικής Περιόδου του Πρωταθλήματος, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα
κριτήρια που ορίζει ο Κ.Α.Π.
7. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση
της Φάσης των
Playoffs και Playouts (Β΄ Φάση), θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα
ακόλουθα κριτήρια:
i. Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία
ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος,
βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που
συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του
Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους
περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα
Playoffs /
Playouts αθροιστικά).
ii. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει
νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν,
συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά
τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι
θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες
κατά την Κανονική Περίοδο και τα
Playoffs / Playouts αθροιστικά).
iii. Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες
που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας
με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου
ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος
σύμφωνα με την παρ. 6 ανωτέρω.
8. Σε κάθε κλήρωση, μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. της Διοργανώτριας, να τίθενται
συγκεκριμένες παράμετροι και κλειδάριθμοι.

Υποβιβασμός – προβιβασμός

Οσον αφορά τον υποβιβασμό, στο άρθρο 10 που φέρει τον τίτλο«Υποβιβασμός – Προβιβασμός», αναφέρεται:

Εκ των ομάδων που θα έχουν συμμετάσχει στα Playouts, αυτή που θα καταλάβει την
τελευταία θέση στο Πρωτάθλημα (ήτοι που σωρευτικά θα έχει συγκεντρώσει τους
λιγότερους βαθμούς σωρευτικά στην Κανονική Περίοδο και στα
Playouts) θα
υποβιβαστεί και θα αγωνίζεται στην
Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2022-
23. Η ομάδα που θα καταλάβει την προτελευταία θέση στ
o Πρωτάθλημα θα δώσει δύο
(2) αγώνες κατάταξης (μπαράζ) με την δεύτερη ομάδα της βαθμολογικής κατάταξης
της
Super League 2 (ή, σε κάθε περίπτωση, με την ομάδα που θα υποδειχθεί από τη
Super League 2 ως δικαιούχος συμμετοχής στους εν λόγω αγώνες μπαράζ σύμφωνα με
την προκήρυξη της τελευταίας) αγωνιστικής περιόδου 2021-22 (εντός και εκτός έδρας
χωρίς εφαρμογή του κανόνα του «εκτός έδρας γκολ» – συνεπώς αν στους 2 αγώνες
μπαράζ επιτευχθεί ίσος συνολικός αριθμός γκολ από τις δύο ομάδες, μετά το τέλος του
2
ου αγώνα θα παίζεται παράταση 30 λεπτών και, αν και από αυτή προκύπτει ισοπαλία,
θα ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι). Η νικήτρια εκ των εν λόγω αγώνων κατάταξης
(μπαράζ) θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα
Super League 1 αγωνιστικής περιόδου 2022-
23, η δε ηττημένη στο πρωτάθλημα
Super League 2 αγωνιστικής περιόδου 2022-23.

Κάθε θέμα σε σχέση με τους εν λόγω αγώνες κατάταξης (μπαράζ), που δεν
προβλέπεται στην παρούσα, θα ρυθμίζεται με απόφαση της Ε.Π.Ο. η οποία και
θεωρείται ως διοργανώτρια αρχή των εν λόγω αγώνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου