Πρώτο θέμα μας: "γνώθι σαυτόν"

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Η ιστοσελίδα μας, PANELIAKOS.COM

You can translate this blog in over 100 languages within a second! Go to the left up top where it says Select Language. Happy navigating. See you again..

Εορτάζουμε και Tιμούμε

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024

Μηδενικές εκπομπές άνθρακα θα πρέπει να έχουν όλα τα νέα κτίρια στην ΕΕ από το 2030

Τετάρτη, 13 Μαρτίου, 2024

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Σειρά νέων κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών, στο πλαίσιο της «Πράσινης Συμφωνίας» υιοθέτησε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, από το 2030, όλα τα νέα κτίρια της ΕΕ θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Δικαίωμα εξαίρεσης θα έχουν τα αγροτικά κτίρια και τα κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι νέοι κανόνες, που είχαν συμφωνηθεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο, εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφους 370 υπέρ, 199 κατά και 45 αποχές.

Η οδηγία που εγκρίθηκε από το ΕΚ θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, προκειμένου να γίνει νόμος.

Τα κύρια σημεία των νέων κανόνων που εγκρίθηκαν από το ΕΚ είναι τα εξής:

Στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων

Ολα τα νέα κτίρια από το 2030 θα πρέπει να καταγράφουν μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Για τα νέα κτίρια που στεγάζουν ή ανήκουν σε δημόσιες αρχές, η προθεσμία ορίστηκε για το 2028.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να λαμβάνουν υπόψη κατά πόσο ένα κτίριο συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη σε όλη τη διάρκεια ζωής του, συνυπολογίζοντας όλα τα δομικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του, από την παραγωγή μέχρι και την απόρριψή τους.

Στις κατοικίες, τα κράτη-μέλη οφείλουν να θεσπίσουν μέτρα για να μειώσουν τη μέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 16% μέχρι το 2030 και κατά τουλάχιστον 20% – 22% μέχρι το 2035.

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και να εξασφαλίσουν ότι έως το 2030 θα ανακαινιστεί το 16% και έως το 2033 το 26% των μη οικιστικών κτιρίων με τη χειρότερη ενεργειακή απόδοση.

Μέχρι το 2030 όλες οι καινούριες κατοικίες θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με τεχνολογίες συλλογής ηλιακής ενέργειας. Το ίδιο θα ισχύει και για τα δημόσια και μη οικιστικά κτίρια, αλλά μόνο εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, ανάλογα και με το μέγεθος του κάθε κτιρίου.

Τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν μέτρα για να απαλλαγούν τα συστήματα θέρμανσης από τις εκπομπές άνθρακα και να εγκαταλειφθούν σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα στη θέρμανση και την ψύξη, με τους λέβητες ορυκτών καυσίμων να καταργούνται πλήρως έως το 2040. Από το 2025 θα απαγορεύονται οι επιδοτήσεις για αυτόνομους λέβητες ορυκτών καυσίμων. Θα μπορούν, ωστόσο, να συνεχίσουν να δίνονται οικονομικά κίνητρα για υβριδικά συστήματα θέρμανσης με σημαντικό μερίδιο ανανεώσιμης ενέργειας, όπως αυτά που συνδυάζουν λέβητα με ηλιακή θερμική εγκατάσταση ή με αντλία θερμότητας.

Εθνικός Κήρυξ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου