Πρώτο θέμα μας

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

ΚΤΥΠΑ ΕΔΩ ΣΤΑ ΜΠΛΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Κοίτα τι κάνει ο κορωνοϊός σε όλο το κόσμο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ.

Μετά με το «ποντικάκι» κοιτάξτε τι γίνεται σε κάθε χώρα σε όλο τον κόσμο. Η σελίδα ανανεώνεται τακτικά οπότε κοίταζε όσες φορές θέλεις

Λόγω της κατάστασης με τον κορωνοϊό τα άρθρα που ανεβάζουμε στο panelikos.com καθημερινά είναι περισσότερα από πριν. Όλα τα άρθρα μπορείτε να τα διαβάζετε έστω και εάν δεν είναι στην αρχική σελίδα που είσαστε τώρα. Πάρτε το ποντικάκι και πηγαίνετε κάτω δεξιά και πατήστε Παλαιότερες Αναρτήσεις και θα πάτε στην προηγούμενη σελίδα και εάν κάνετε το ίδιο και στην επόμενη σελίδα-σελίδες θα διαβάζετε όλα τα άρθρα. Σας ευχόμαστε ΥΓΕΙΑ, όλα τα άλλα έρχονται μετά.

Σκότωσε τον κορωνοϊό. Και εσύ μπορείς. Πάρε τα μέτρα σου.

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

ΙΟΒΕ: Το 42% των δήμων για το 2015 χωρίς εγκεκριμένους ισολογισμούς

Πέμπτη, 29 Ιουνίου, 2017

Πρόκειται για συνολικά 137 δήμου,ς όπου κατοικεί το 31% του πληθυσμού
ΙΟΒΕ: Το 42% των δήμων για το 2015 χωρίς εγκεκριμένους ισολογισμούς
Το 42% των δήμων της χώρας δεν έχει δημοσιεύσει εγκεκριμένους ισολογισμούς για το 2015, όπως προβλέπει ο νόμος για τον «Καλλικράτη». Πρόκειται για συνολικά 137 δήμους, όπου κατοικεί το 31% του πληθυσμού. Επιπλέον, σε 18 δήμους (ποσοστό 5,5%) δεν έχουν εγκριθεί οι λογιστικές καταστάσεις ούτε καν για την πρώτη διαχειριστική χρήση (2011).

Τα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του ΙΟΒΕ, με τίτλο: «Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των Καλλικρατικών Δήμων», στην οποία επισημαίνεται η ανάγκη μετάβασης των δήμων, αλλά και γενικότερα όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης, σε σύγχρονα λογιστικά πρότυπα.

Μεγαλύτερες δυσκολίες για έγκαιρη σύνταξη και έγκριση λογιστικών καταστάσεων αντιμετωπίζουν νησιωτικοί δήμοι με πολύ μικρό πληθυσμό, δεδομένου ότι τρεις στους τέσσερις (68%) της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου δεν έχουν εγκρίνει τον ισολογισμό τους για το 2015, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις (24%) δήμους της ίδιας περιφέρειας δεν έχει εγκρίνει κανέναν ισολογισμό από την έναρξη της εφαρμογής του Σχεδίου Καλλικράτης.

Η μελέτη καταγράφει ωστόσο βελτίωση της οικονομικής κατάστασης τουλάχιστον για τους 110 δήμους με διαθέσιμους ισολογισμούς και για τα πέντε οικονομικά έτη 2011-2015. Το διάστημα αυτό καταγράφεται αύξηση της ρευστότητάς τους, λόγω συσσώρευσης διαθεσίμων κατά 83% και υποχώρηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 63%. Στην πλευρά των αποτελεσμάτων χρήσης, χαρακτηριστική είναι η πτώση τόσο των λειτουργικών εσόδων όσο και των αντίστοιχων εξόδων κατά 18% μεταξύ 2011 και 2015.

Η διαπίστωση αφορά πάντως τους δήμους που έχουν δημοσιοποιήσει ισολογισμούς και για τα πέντε έτη, και οι οποίοι είναι πιθανό να βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με όσους δεν έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία.

Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα με τη δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων, η μελέτη προτείνει μεταξύ άλλων την αυστηροποίηση των ποινών για τους μεγαλύτερους δήμους σε περίπτωση μη έγκαιρης σύνταξής τους, την παροχή σχετικής τεχνικής υποστήριξης στους μικρούς δήμους, υποχρεωτική ανάρτηση των λογιστικών καταστάσεων στη Διαύγεια και στις ιστοσελίδες των δήμων, καθώς και ανάπτυξη βάσης δεδομένων καταχώρησης των λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης των δήμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου