Δεν έχει γίνει ωστόσο, ξεκαθαριστεί γιατί το θύμα έγέγινε στόχος.