Η HFpEF οφείλεται στην ελάττωση της ικανότητας της αριστερής κοιλίας για διάταση λόγω ακαμψίας του μυοκαρδίου, με αποτέλεσμα τη μειωμένη αιμάτωσή της. Πρόκειται για καρδιοπάθεια με αυξανόμενο επιπολασμό λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, των υψηλών επιπέδων παχυσαρκίας και της καθιστικής ζωής. Στα συμπτώματά της συμπεριλαμβάνονται η δύσπνοια -συχνά σχετιζόμενη με άσκηση-, η κόπωση και οι πρησμένοι αστράγαλοι.

Τα ευρήματα προέκυψαν από δύο δοκιμές (STEP-HFpEF και STEP-HFpEF DM) σύγκρισης της εβδομαδιαίας σεμαγλουτίδης 2,4 mg έναντι εικονικού φαρμάκου (placebo) σε 1.145 συνολικά τυχαιοποιημένους ασθενείς από 129 μέρη 18 κρατών της Ασίας, της Ευρώπης, της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, με μέση ηλικία τα 70 έτη και κατά το ήμισυ γυναίκες, που λάμβαναν διουρητικά κατά την έναρξη των δοκιμών.

Και στις δύο δοκιμές διάρκειας 52 εβδομάδων, οι ασθενείς είχαν HFpEF σχετιζόμενη με παχυσαρκία με κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας ≥45%, δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) ≥30 kg/m2, δομικές καρδιακές ανωμαλίες συν αυξημένα νατριουρητικά πεπτίδια, ή πρόσφατη νοσηλεία σε νοσοκομείο για καρδιακή ανεπάρκεια συν δομικές ανωμαλίες ή συνεχιζόμενη ανάγκη για διουρητική θεραπεία. Τα διπλά πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν η μεταβολή στο Ερωτηματολόγιο Μυοκαρδιοπάθειας του Kansas City (KCCQ), ένα εργαλείο εκτίμησης της ποιότητας ζωής των ατόμων με καρδιακή ανεπάρκεια και η ποσοστιαία μεταβολή του σωματικού βάρους από την έναρξη έως τις 52 εβδομάδες.