Στη συνέχεια, ο Αλέκος Πνευματικός βγήκε εκτός εαυτού, ρωτώντας επιτακτικά και χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι του κ. Πούρου «ποιός πο..στης το είπε αυτό;», με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να διακόπτει τη συνεδρίαση.