Διεύρυνε το σύνθημα του Αντρέα «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» 

Σε απάντηση της «αποκήρυξής» του από την οικογένειά του ο Βασίλης Τσιάρτας.  Η μάνα του και οι αδελφή του δήλωσαν ότι δεν θα τον ψηφίσουν.