Πρώτο θέμα μας

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Η ιστοσελίδα μας, PANELIAKOS.COM

You can translate this blog in over 100 languages within a second! Go to the left up top where it says Translate. Happy navigating. See you again..

Εορτάζουμε και Tιμούμε

1821 - 2021

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2022

Δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα

 Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου, 2022

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

• να έχουν διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής,

• να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.  

Ως «φορολογική δήλωση» νοείται η υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1), αναλυτικής δήλωσης εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων (Έντυπο Ε2), κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), όπως κάθε φορά ισχύουν. Εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της υποβολής φορολογικής δήλωσης εφόσον: α) δεν έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη και β) έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α’ και β’ βαθμού κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος. Υπάρχει προθεσμία για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού; Ο εκλογέας μπορεί να εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού οποτεδήποτε και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. Ο εκλογέας μπορεί οποτεδήποτε να μεταβάλει τα προσωπικά στοιχεία του, να αναστείλει την εγγραφή του για ορισμένο χρονικό διάστημα και να ακυρώσει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Πώς μπορώ να μεταβάλω τα στοιχεία της αίτησής μου; Ο εκλογέας μπορεί οποτεδήποτε και έως και τρεις (3) ημέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου να μεταβάλει τα στοιχεία της αίτησής του. Εισέρχεται στην εφαρμογή apodimoi.gov.gr και υποβάλλει αίτηση μεταβολής στοιχείων, καταχωρώντας τη νέα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του και τους νέους τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας. Πώς μπορώ να αναστείλω ή να ακυρώσω την εγγραφή μου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού; Ο εκλογέας μπορεί οποτεδήποτε και έως και τρεις (3) ημέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου να αναστείλει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Εισέρχεται στην εφαρμογή apodimoi.gov.gr και υποβάλλει αίτηση αναστολής εγγραφής εκλογέα. Μπορεί να ενεργοποιήσει εκ νέου την εγγραφή του, μέσω της εφαρμογής apodimoi.gov.gr, υποβάλλοντας αίτηση άρσης αναστολής εγγραφής εκλογέα. Ο εκλογέας μπορεί οποτεδήποτε και έως και τρεις (3) ημέρες από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου να ακυρώσει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Εισέρχεται στην εφαρμογή apodimoi.gov.gr, υποβάλλει αίτηση ακύρωσης εγγραφής εκλογέα και διαγράφεται οριστικά από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Σε ποιο μέρος θα ψηφίσω, αν υποβάλω αίτηση; Θα ψηφίσετε στην πόλη που έχετε επιλέξει μέσω της εφαρμογής, αν συσταθεί σε αυτήν εκλογικό τμήμα, δηλαδή αν υπάρχουν τουλάχιστον 40 εκλογείς που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να ψηφίσουν στην ίδια πόλη. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ενημερωθείτε σε ποιο εκλογικό τμήμα θα ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα. Πώς ενημερώνομαι για την εγγραφή μου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού; Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο εκλογέας λαμβάνει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της αίτησης με αριθμό πρωτοκόλλου και ξεκινά η διαδικασία ελέγχου και οριστικοποίησης της αίτησης. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο εκλογέας καταχωρίζεται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο εκλογέας ενημερώνεται για το δικαίωμα προσφυγής. Μπορώ να απευθυνθώ στις αρμόδιες προξενικές αρχές της χώρας που διαμένω; Οι εκλογείς, εφόσον αδυνατούν οι ίδιοι να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, μεταβολής, αναστολής ή διαγραφής εκλογέα, έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στις αρμόδιες προξενικές αρχές της χώρας. Με αυτοπρόσωπη παρουσία, τον ΑΦΜ τους και με την αρωγή διαπιστευμένου υπαλλήλου των προξενικών αρχών, μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτησή τους στην εφαρμογή. Γιατί δεν εμφανίζονται τα στοιχεία μου στη φόρμα της αίτησης; Κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης των προσωπικών σας στοιχείων, μεταξύ του Βασικού Εκλογικού Καταλόγου Ελλήνων Εκλογέων και της Α.Α.Δ.Ε., προέκυψαν ελλείψεις ή εντοπίστηκαν λάθη. Α) Στην περίπτωση που τα στοιχεία σας είναι ελλιπή ή μη επικαιροποιημένα στη βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., για τον εντοπισμό τους παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε www.aade.gr, επιλέξτε «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση», συνδεθείτε εισαγάγοντας «Όνομα χρήστη» και «Κωδικό πρόσβασης», και στην επιλογή «Στοιχεία Μητρώου/ Φυσικού Προσώπου» ελέγξτε αν τα προσωπικά σας στοιχεία στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε. είναι ακριβώς όμοια με τα αναγραφόμενα στην αστυνομική σας ταυτότητα. Εάν δεν συμφωνούν και προκειμένου να διορθωθούν, παρακαλούμε επιλέξτε το έντυπο Μ1 από τον σύνδεσμο https://www.aade.gr/polites/katalogos-entypon, συμπληρώστε το με τα σωστά στοιχεία, υπογράψτε το και συνοδευόμενο από φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, αποστείλετέ το στο email της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σας. Β) Στην περίπτωση που τα στοιχεία σας είναι καταχωρισμένα με λανθασμένο τρόπο στον βασικό εκλογικό κατάλογο του Δήμου σας (γεγονός που το εντοπίζετε στην εφαρμογή «Μάθε πού Ψηφίζεις» του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία βρίσκεται εδώ: https://www.ypes.gr/mathe-poy-psifizeis-forma/), θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Δημοτολόγιο του Δήμου εγγραφής σας για τη διόρθωσή τους.

 paneliakos@aol.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου