Πρώτο θέμα μας: "γνώθι σαυτόν"

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Η ιστοσελίδα μας, PANELIAKOS.COM

You can translate this blog in over 100 languages within a second! Go to the left up top where it says Translate. Happy navigating. See you again..

Εορτάζουμε και Tιμούμε

1821 - 2021

Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022

Η Ευρώπη επενδύει ακόμα 250 εκατ. ευρώ στην έρευνα για το 6G

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου, 2022

Με στόχο τη δημιουργία μιας υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού για προηγμένα συστήματα 5G και την οικοδόμηση ικανοτήτων τεχνολογίας 6G στην Ευρώπη, η ΕΕ επενδύει ακόμα περισσότερα χρήματα.

Συγκεκριμένα, η κοινή επιχείρηση «Εξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες», δημιούργησε το πρώτο της χαρτοφυλάκιο επιλέγοντας 35 έργα έρευνας, καινοτομίας και δοκιμών, για την εξέλιξη των οικοσυστημάτων 5G και την προώθηση της έρευνας για την τεχνολογία 6G στην Ευρώπη. Το νέο αυτό χαρτοφυλάκιο έχει συνδυασμένη χρηματοδότηση ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τα εν λόγω έργα έρευνας και καινοτομίας, θα αναπτύξουν δομικά στοιχεία έξυπνης επικοινωνίας, συστήματα και δίκτυα για την τεχνολογία 6G, μέσω της περαιτέρω αναβάθμισης της τεχνολογίας 5G αλλά και μιας πιο ρηξικέλευθης προσέγγισης, που θα διερευνήσει τα οφέλη πολλά υποσχόμενων νέων τεχνολογικών εργαλείων.

Οι πρωτοβουλίες επικύρωσης τεχνολογίας θα αναπτύξουν πειραματικές υποδομές και θα πραγματοποιήσουν μεγάλης κλίμακας δοκιμές και πιλοτικά έργα σε διάφορους επιχειρηματικούς και βιομηχανικούς τομείς, όπως τα μέσα ενημέρωσης, το βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων, η ενέργεια, οι κατασκευές, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ηλεκτρονική υγεία, ο πολιτισμός, η γεωργία και η εκπαίδευση.

Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» αποσκοπεί στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην ανάπτυξη και την εγκατάσταση τεχνολογιών δικτύων επόμενης γενιάς, καθώς και συνδεδεμένων συσκευών και υπηρεσιών, μέσω ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας για την έρευνα και την καινοτομία και μέσω ενός άρτιου θεματολογίου ανάπτυξης. Επιπλέον, συμβάλλει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για βιώσιμες, ανθεκτικές και κλιματικά ουδέτερες υποδομές και υπηρεσίες δικτύου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου