Η Moody’s Investors Service αναβάθμισε σήμερα τις αξιολογήσεις μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Eurobank Α.Ε. σε Ba3 από Β2, της Alpha Bank SA σε Β1 από Β2 και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. σε Β2. από το Β3. Οι προοπτικές για τις αξιολογήσεις καταθέσεων και για τις τέσσερις τράπεζες παραμένουν θετικές.

Ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε επίσης τις αξιολογήσεις μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Attica Bank SA σε Caa2 από Caa3 και άλλαξε τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.
Επιπρόσθετα, επιβεβαιώθηκε η αξιολόγηση καταθέσεων Caa2 της Pancreta Bank SA και η προοπτική της άλλαξε σε θετική από σταθερή.

Η σημερινή δράση αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών βασίστηκε:

1) Οι ενισχυμένες θεσμικές συνθήκες και συνθήκες διακυβέρνησης στη χώρα που ώθησαν την Moody’s να ανεβάσει το «Μακροπροφίλ» για την Ελλάδα σε «Weak+» από «Weak». Το υψηλότερο «Μακροπροφίλ» έχει ασκήσει ανοδική πίεση στις Βασικές Πιστωτικές Αξιολογήσεις (BCA) όλων των τραπεζών.
2) Η βελτιωμένη ποιότητα του ενεργητικού και η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία από τον Δεκέμβριο του 2021 που αναφέρθηκαν από τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, λόγω των καλύτερων συνθηκών λειτουργίας και πίστωσης και της συνεχούς εφαρμογής των σχεδίων μετασχηματισμού τους.
3) Η αναβάθμιση της αξιολόγησης της Attica Bank οφείλεται κυρίως στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της, η οποία οδήγησε σε υψηλότερη βαθμίδα με βάση την ανάλυση της Moody’s.

Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την προσδοκία του οίκου αξιολόγησης ότι οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τα πιστωτικά τους προφίλ τους επόμενους 12-18 μήνες και θα είναι σε καλή θέση να διαχειριστούν τυχόν νέα προβληματικά δάνεια που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού και των πρόσφατων πληθωριστικών πιέσεων.

Βελτίωση των δημοσίων οικονομικών

Ο διεθνής οίκος επισημαίνει ότι τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας έχουν τεθεί σε πολύ πιο σταθερή βάση τα τελευταία χρόνια, με σταθερά και αυξανόμενα πλεονάσματα του προϋπολογισμού μεταξύ 2016 και 2019 και πρωτογενή πλεονάσματα που υπερβαίνουν τους στόχους που έχουν θέσει οι πιστωτές της ζώνης του ευρώ.

Ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει επίσης τη βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών στη χώρα, όπως αποτυπώνεται από τη σημαντική μείωση των προβληματικών δανείων στο τραπεζικό σύστημα.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τα NPEs στα ακαθάριστα δάνεια έχουν μειωθεί σε περίπου 13% τον Δεκέμβριο του 2021, από 30% τον Δεκέμβριο του 2020 και κορύφωση σχεδόν 60% το 2015. Η προοδευτική μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια, που ήταν στο 12,8 % τον Ιανουάριο του 2022 από το ανώτατο όριο του 28% τον Ιούλιο του 2013, συνέβαλε επίσης στη μείωση του χρέους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Το εγχώριο χρέος του ιδιωτικού τομέα προς το ΑΕΠ μειώθηκε σε περίπου 60% στο τέλος του 2021, από 117% το 2014, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη απομόχλευση των NPEs και την αύξηση του ΑΕΠ από τις τράπεζες καθώς οι οικονομικές συνθήκες σταδιακά ομαλοποιούνται.

Θετικές προοπτικές

Ο διεθνής οίκο τονίζει ότι οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την προσδοκία του οίκου αξιολόγησης ότι οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τα πιστωτικά τους προφίλ και θα είναι σε καλή θέση να διαχειριστούν τυχόν νέα προβληματικά δάνεια ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Η Moody’s αναμένει επίσης ότι οι ελληνικές τράπεζες θα είναι σε σχετικά καλή θέση για να αντιμετωπίσουν οποιεσδήποτε προκλήσεις στην οικονομία λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που προκαλούνται από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού αρνητικού αντίκτυπου στην τουριστική βιομηχανία.

Οι αξιολογήσεις θα δέχονται περαιτέρω ανοδική πίεση τους επόμενους 12-18 μήνες, εάν οι τράπεζες διατηρήσουν υγιή κεφάλαια και ρευστότητα, ενώ υλοποιούν πλήρως τα σχέδια μετασχηματισμού τους, μειώνοντας περαιτέρω τα προβληματικά τους δάνεια και αξιοποιώντας τις δυνατότητες οικονομικής και πιστωτικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. στα επόμενα 2-3 χρόνια. Η διευκόλυνση ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) της ΕΕ πιθανότατα θα ωφελήσει σημαντικά την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας, η οποία θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 3-4% κατά μέσο όρο κατά την περίοδο 2022-2025, παρέχοντας στις τράπεζες καλές ευκαιρίες δανεισμού που θα στηρίξουν τα έσοδά τους.

Παράγοντες που μπορεί να αλλάξουν αξιολόγηση

Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να προκύψουν ανοδικές πιέσεις για τις καταθέσεις και το υψηλότερο χρέος για αυτές τις τράπεζες μετά από περαιτέρω βελτιώσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας, το οποίο θα στηρίξει καλύτερη ποιότητα και κερδοφορία ενεργητικού σε συνδυασμό με σταθερές μετρήσεις κεφαλαίου άνετα πάνω από τις απαιτήσεις.

Αν και είναι απίθανο βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, λόγω της θετικής τους προοπτικής αξιολόγησης, οι αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών θα μπορούσαν να υποβαθμιστούν σε περίπτωση που σταματήσουν τα σχέδια μετασχηματισμού και μείωσης των NPE, χωρίς ουσιαστικές βελτιώσεις στην επαναλαμβανόμενη κερδοφορία τους. Οποιαδήποτε πιθανή επιδείνωση στο λειτουργικό περιβάλλον και στις συνθήκες χρηματοδότησης από πληθωριστικές πιέσεις ή από οποιαδήποτε κλιμάκωση γεωπολιτικών εξελίξεων θα μπορούσε επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις αξιολογήσεις των τραπεζών.

Ο.Τ.