Το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει 10+1 αλλαγές σε σχέση με τα ισχύοντα παρουσίασαν χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης. Το επόμενο βήμα θα είναι η αναμόρφωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για τα διπλώματα οδήγησης προβλέπουν:

  1. Ελεγχο της ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων οδηγών σε δύο στάδια, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, στα πρότυπα του gov.gr. Η φωτογραφία του Δελτίου Εξέτασης κάθε υποψηφίου θα διασταυρώνεται με ψηφιακή φωτογραφία, που θα λαμβάνεται από κάμερα κατά την είσοδο του υποψηφίου στο εξεταστικό κέντρο. Στόχος είναι να μην προσέρχονται στις εξετάσεις άτομα διαφορετικά από τους υποψηφίους.
  2. Την πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων θα διενεργεί ένας εξεταστής, ο οποίος πλέον θα κάθεται μπροστά στη θέση του συνοδηγού, ενώ ο εκπαιδευτής θα κάθεται στο πίσω κάθισμα, ώστε να μην παρεμβαίνει στον τρόπο οδήγησης του υποψηφίου κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
  3. Η όλη δοκιμασία των πρακτικών εξετάσεων θα καταγράφεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Ειδικότερα, προβλέπεται η χρήση εντός του οχήματος φορητής κάμερας 360°, με μικρόφωνο και αποσπώμενη κάρτα μνήμης, όπου θα αποθηκεύεται όλη η διαδικασία της πρακτικής δοκιμασίας.
  4. Δημιουργείται ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τη χορήγηση, την επέκταση και την ανανέωση των αδειών οδήγησης. Επιπλέον, οι θεωρητικές εξετάσεις θα διεξάγονται από νέο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Μεταφορών, στη βάση «τράπεζας θεμάτων» και όχι γνωστών από πριν ερωτήσεων και απαντήσεων.
  5. Καταρτίζεται Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψήφιων Οδηγών (ΜΕΠΔΥΟ) από τις υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας. Στο Μητρώο αυτό, που θα είναι ανοιχτό σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, θα μπορούν να εντάσσονται και ιδιώτες εξεταστές.
  6. Καταρτίζεται Μητρώο Εποπτών για τον έλεγχο των θεωρητικών και των πρακτικών εξετάσεων, αλλά και την επιτήρηση των εξεταστών. Στο Μητρώο αυτό θα εντάσσεται και το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως και προσωπικό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
  7. Η επιμόρφωση Εξεταστών και Εποπτών θα γίνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
  8. Η διαδικασία των πρακτικών εξετάσεων, όπως και το έργο των εξεταστών, θα αξιολογούνται από αρμόδια οργανική μονάδα του υπουργείου Μεταφορών. Η αξιολόγηση θα συνοδεύεται από μηχανισμό επιβράβευσης και κυρώσεων, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην έξοδο από το Μητρώο Εξεταστών.
  9. Για πρώτη φορά, προβλέπονται ειδικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια και ειδικές θεωρητικές εξετάσεις για ΑμεΑ, άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, πολιτικούς πρόσφυγες, κωφούς και βαρήκοους (θα εξετάζονται στην ελληνική νοηματική γλώσσα και με υπότιτλους). Ακόμα, προβλέπεται η ίδρυση ιδιωτικών Κέντρων Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα (αντίστοιχα με τα κρατικά κέντρα «ΗΝΙΟΧΟΣ»), που δικαιούνται δίπλωμα οδήγησης.
  10. Οι νέοι ηλικίας 17 ετών θα μπορούν να παρακολουθούν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα στις σχολές οδήγησης. Εξετάσεις θα δίνουν μόνο στα θεωρητικά μαθήματα (σήματα κ.λπ.), ενώ με τη συμπλήρωση των 18 χρόνων θα συμμετέχουν και στην πρακτική δοκιμασία για την απόκτηση άδειας οδήγησης.