Πρώτο θέμα μας

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Happy New Year, 2020, Health, Prosperity, Happiness

Happy New Year, 2020, Health, Prosperity, Happiness

Σας ευχόμαστε καλή χρονιά

Γεμάτη Υγεία, Προκοπή και Ευτυχία

Τώρα που άλλαξε η χρονιά και ευχές ο κόσμος δίνει

εύχομαι κάθε όνειρο αληθινό να γίνει

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

Εγκρίθηκε η απαλλοτρίωση του αεροδρομίου Καλαμάτας, έρχεται η παραχώρηση του


Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου, 2019

«Μεγαλώνει» το αεροδρόμιο της Καλαμάτας
Η πρώτη, έπειτα από χρόνια, ευχάριστη απόφαση για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του αεροδρομίου Καλαμάτας έρχεται από το υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά στην επέκταση των χώρων του.
Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, επεκτείνεται το αεροδρόμιο Καλαμάτας. Ειδικότερα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την επέκταση του αεροδρομίου, ύψους 500.000 ευρώ.
Η απαλλοτρίωση έχει ως σκοπό την επέκταση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών, την επέκταση του κτηρίου του αεροσταθμού και του περιβάλλοντος χώρου, τη μετακίνηση του πάρκου καυσίμων και την ανάπτυξη βοηθητικών και λοιπών ζωτικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, συνολικού εμβαδού 49.702 τ.μ.
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού. Η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 500.000 ευρώ, θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μέσω ενός ανεξάρτητου διαγωνισμού παραχώρησης θα προχωρήσει η περαιτέρω ανάπτυξη του αεροδρομίου Καλαμάτας, όπως είχε πει από την Καλαμάτα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.
Επίσης, στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε η εγκατάσταση συστημάτων επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (VCRS) για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας (ATS), απόφαση που υπέγραψε η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκη Δανδόλου, και δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και η δημόσια δαπάνη που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 11.749.000 ευρώ. Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 25η Μαΐου 2020 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2023.
Το σύνολο των παραδοτέων προκύπτει από την απαίτηση διπλών συστημάτων καταγραφής φωνής, σε παράλληλη λειτουργία, για επίτευξη πλήρους πλεονασμού (full redundancy).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου