Πρώτο θέμα μας

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Απόψε η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας - General Assembly Meeting of the Federation of Hellenic-American Societies of New England

Federation of Hellenic-American Societies of New England

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προσκαλούνται οι Πρόεδροι και οι αντιπρόσωποι των Σωματείων/Συλλόγων να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας θα γίνει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, 2019, στις 7:30μμ στο Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο, 50 Goddard AvenueBrooklineMA
Η παρουσία όλων των αντιπροσώπων είναι απαραίτητη.

PUBLIC ANNOUNCEMENT
This is an invitation to all Presidents and Representatives of Greek American Societies to participate at the General Assembly Meeting of the Federation of Hellenic-American Societies of New England that will take place on Wednesday, November 20, 2019 at 7:30pm at the Maliotis Cultural Center 50 Goddard Avenue, Brookline, MA

Please make a note of the date as it is important for all to attend. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου