Πρώτο θέμα μας

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com


Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

GOVERNOR MICHAEL S. DUKAKIS: WHAT'S WRONG WITH AMERICAN FOREIGN POLICY? CASE STUDY: SYRIA


THE MALIOTIS CULTURAL CENTER 
CULTURAL COMMITTEE LECTURE SERIES 
 INAUGURAL LECTURE 

WHAT'S WRONG WITH AMERICAN FOREIGN POLICY? 
CASE STUDY: SYRIA

BY GOVERNOR MICHAEL S. DUKAKIS

WEDNESDAY, SEPTEMBER 26
6:30 PM

MALIOTIS CULTURAL CENTER
50 GODDARD AVENUE
BROOKLINE, MASSACHUSETTS

RECEPTION TO FOLLOW
FREE ADMISSION
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου