Πρώτο θέμα μας

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Το πετρέλαιο στο Κατάκολο


Του  ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πρώην  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Κυριακή, 20 Μαΐου, 2018
Η Λεκάνη του Κυπαρισσιακού  κόλπου, έχει τεράστια δυναμική που μπορεί να φθάσει το  1 τρισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και μέχρι 500 δισ. βαρέλια πετρελαίου.
Η θαλάσσια  περιοχή στα δυτικά της Πελοποννήσου και ειδικά στο Κατάκολο, αποτέλεσε αρκετές φορές  στο παρελθόν σημείο γεωλογικών ερευνών, για την ύπαρξη ενεργειακών πόρων.
Το Κατάκολο είναι μία από τις τρεις περιοχές, που «βγήκαν» σε διαγωνισμό με τη διαδικασία της ανοιχτής θύρας (opendoor), μια διαδικασία που προβλέπεται από το νέο νόμο, που ψήφισε η ελληνική βουλή τον Αύγουστο του 2011.
Το πεδίο υδρογονανθράκων του Κατακόλου, εξερευνήθηκε το 1982 και τα αποτελέσματα έδειξαν:
α) Ροή φυσικού αερίου 11-12 εκατ. κυβικά μέτρα/ημέρα από κάθε ζώνη.
β) Ροή πετρελαίου 1000-1500 βαρέλια /ημέρα.
γ) Το βάθος της αποθήκης 2.400-2.600 μέτρα
δ)  Απόσταση από την ακτή 3,5 χιλιομέτρων.
Το 1986 δημοσιεύεται από στέλεχος της ΔΕΠ-ΕΚΥ, ότι τα απολήψιμα  κοιτάσματα εκτιμώνται για το φυσικό αέριο  στην περιοχή Κατακόλου, σε 400.000.000  κυβικά μέτρα  και το πετρέλαιο σε 12.000.000 βαρέλια.
Αν αυτά τα στοιχεία ήταν γνωστά –που ήταν – στο υπουργείο και στον  Υπουργό, γιατί η περιoχή  βγήκε σε διαγωνισμό μόνο για το πετρέλαιο και  μάλιστα μόνο για 3 εκατομμύρια βαρέλια;
Ποιος είχε την επιστημονική ευθύνη και ποιος την πολιτική;
Ανέφεραν πηγές της Energean Oils  Gas  το Δεκέμβριο του 2017, η οποία έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του κοιτάσματος στο Κατάκολο, ότι τα βεβαιωμένα αποθέματα, τα όποια πιστοποιούνται από ανεξάρτητο οίκο είναι 10,7 εκατ. βαρέλια έναντι 3 εκατ.  που ήταν ο διαγωνισμός.
Το 2006 και το  2013 δημοσιεύονται από την ομάδα του κ. Παπαθεοδώρου για την περιοχή του  Κατακόλου, μετρήσεις για δύο περιοχές  που παρατηρούνται διαφυγές  μεθανίου.
Οι μετρήσεις  έδειξαν  ότι  από μια περιοχή  στη χέρσο,  έκτασης  15 στρεμμάτων,  έχουμε  διαφυγές μεθανίου ύψους 400 κυβικών μέτρων ημερησίως και από μια  θαλάσσια περιοχή   έκτασης 900 στρεμμάτων,  600 κυβικών μέτρων ημερησίως.
Στο συμπέρασμα των ερευνών αυτών αναφέρεται επίσης, ότι  τα κοιτάσματα αυτά δημιουργήθηκαν από μητρικά πετρώματα του Τριαδικού, ενώ βρίσκονται αποθηκευμένα σε ανθρακικά πετρώματα του Ιουρασικού, που επιβεβαιώνουν   για το ποια πετρώματα στην Ιόνια ζώνη μπορούν  να παράγουν υδρογονάνθρακες και σε ποια πετρώματα μπορούν να αποθηκευτούν.
Από τα παραπάνω διαφαίνονται τα ακόλουθα:
   Θα μπορούσαν αυτές οι δύο  μικρές  περιοχές να αξιοποιηθούν άμεσα, για την ενεργειακή αυτονομία τουλάχιστον της ευρύτερης περιοχής και μάλιστα της γεωργικής, αφού στην περιοχή υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη θερμοκηπίων και η χρήση της υπάρχουσας πηγής ενέργειας ,θα μείωνε το λειτουργικό κόστος της γεωργικής παραγωγής ,ενώ θα έδινε ώθηση και στην γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.
Συνεπώς η αξιοποίηση των παραπάνω διαφυγών, θα προσέφερε προστασία στο λιμάνι του Κατακόλου, έντονα μεγάλου τουριστικού προορισμού.
Η περιοχή που μελετήθηκε και προκηρύχτηκε, αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα στο βόρειο άκρο της λεκάνης του Κυπαρισσιακού κόλπου.
Από την μελέτη των σεισμικών τομών που υπάρχουν  και είναι ήδη δημοσιευμένες, φαίνεται οι διαφυγές  αερίων που μέτρησε η ομάδα του κ. Παπαθεοδώρου, καθώς  και οι γεωτρήσεις που έγιναν και μετρήθηκε η ροή τους, αναφέρονται μόνο σε μια μικρή αποθήκη στην τομή 2: Κατάκολο,  όπως φαίνεται σχεδιάγραμμα.
Στην ίδια τομή υπάρχουν τρεις θέσεις αποθήκευσης   υδρογονανθράκων,  που  είναι πολύ καλύτερα προστατευμένες από ιζήματα, καθώς δεν υπάρχουν διαφυγές μέσα στο χρόνο και συνεπώς οι ποσότητες υδρογονανθράκων  που παρήχθησαν, μας περιμένουν να τις εκμεταλλευτούμε.
Είναι σημαντικότατο να ξαναειπωθεί ότι ,οι αποθήκες αυτές  είναι πολύ καλά προστατευμένες και δεν έχουμε διαφυγές. Σε συνδυασμό μάλιστα ,με την μικρότερη σε μέγεθος αποθήκη που εξερευνήθηκε και έχει   τις διαφυγές που προαναφέραμε, τα κοιτάσματα που υπάρχουν μόνο στην συγκεκριμένη τομή για τις τρείς δομές, μπορούν να είναι τεράστια, ανατρέποντας έτσι τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, όταν προκήρυξε το διαγωνισμό της περιοχής ,χωρίς να επανεκτιμήσει τα δεδομένα.
Αρκετές μελέτες έχουν δει το φώς της δημοσιότητας στις ΗΠΑ για την περιοχή αυτή.
Μάλιστα αναφέρουν ότι  είναι η μόνη περιοχή που μπορεί να αξιοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και να δώσει οικονομικά αποτελέσματα άμεσα.
Βόρεια του Κατακόλου (περιοχή 1: Κυλλήνη) και νότια (περιοχή: 3 Στροφάδες), υπάρχουν αντίστοιχες δομές με αυτές του Κατακόλου  και μάλιστα  οι δομές νότια και μέσα στον Κυπαρισσιακό κόλπο, δείχνουν τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη  υδρογονανθράκων, (οι περιοχές δείχνονται με βέλη στις τομές 1 και 3 στο  σχετικό σχεδιάγραμμα).
Μετρώντας την έκταση των δομών  και λαμβάνοντας  υπόψη, μόνο την δομή στο Κατάκολο, εκτιμάται από τις μελέτες στις ΗΠΑ, ότι η λεκάνη του Κυπαρισσιακού κόλπου πρέπει να έχει τεράστια δυναμική, που μπορεί να φθάνει το 1τρις  κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και μέχρι 500 δις. βαρέλια πετρελαίου.
Με βάσει τα ανωτέρω δεδομένα  λοιπόν , για ποιους λόγους η Ελληνική Κυβέρνηση καθυστερεί την περαιτέρω διερεύνηση των δομών του Κυπαρισσιακού κόλπου;
   Ποια σκοπιμότητα  εξυπηρετείται;
  Οφείλονται απαντήσεις.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου