Πρώτο θέμα μας

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com


Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος: Υπάρχει και μία «εικονική ιερωσύνη... »

«Επιθυμεί περισσότερον να φαίνεται... »

Βαρθολομαίος: Υπάρχει και μία «εικονική ιερωσύνη... »
«Υπάρχει μία «εικονική ιερωσύνη», η οποία επιθυμεί περισσότερον να φαίνεται παρά να είναι, να επιδεικνύεται παρά να θυσιάζεται, να παίρνει παρά να προσφέρει» είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης (φωτογραφία αρχείου).Πηγή: ANA
Η πρώτη κοινή σύναξη ιερέων και διακόνων του Οικουμενικού Πατριαρχείου που υπηρετούν στην Τουρκία, δηλαδή στην αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως και τις μητροπόλεις της, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, στη μονή Βαλουκλή.
Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη σημασία της ιερωσύνης, δίνοντας στους κληρικούς πατρικές συμβουλές και παροτρύνσεις για την ενίσχυση της διακονίας τους στον σύγχρονο κόσμο.
«Ο ιερεύς δεν ανήκει εις τον εαυτόν του, αλλά εις τον Χριστόν. Εις την χάριν Του οφείλει τα πάντα, Αυτόν διακονεί», σημείωσε και θυμήθηκε τις συμβουλές και τις κατευθύνσεις που του έδωσε κατά τη χειροτονία του σε διάκονο και, αργότερα, σε πρεσβύτερο, ο Γέροντάς του, μητροπολίτης Μελίτων Χατζής. 

«Να δίδουν τη μαρτυρία της αδελφικής αγάπης»
Ο Πατριάρχης υπογράμμισε ότι «ο ιερεύς είναι ψυχή τε και σώματι αφιερωμένος εις την αποστολήν του» και σε άλλο σημείο της ομιλίας του σημείωσε: «Είναι, όντως, μεγάλη ευλογία να είσθε κληρικοί, ιερείς και διάκονοι του Υψίστου». 
Τόνισε επίσης πως όλοι οι κληρικοί οφείλουν να δίδουν τη μαρτυρία της αδελφικής αγάπης, χωρίς διακρίσεις, σε κάθε συνάνθρωπο που έχει ανάγκη συμπαραστάσεως και ενισχύσεως. 
«Αυτή η απόλυτος προτεραιότης της αγάπης, κατέστησε τον Χριστιανισμόν την μεγαλυτέραν αξιολογικήν επανάστασιν εις την ιστορίαν της ανθρωπότητος, την οποίαν θαυμάζουν ακόμη και οι αρνηταί της χριστιανικής πίστεως». 
Υπενθύμισε, μάλιστα, όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, που συνήλθε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2016, για την αποστολή και τη διακονία της Εκκλησίας και παρατήρησε:
Υπάρχει μία «εικονική ιερωσύνη», η οποία επιθυμεί περισσότερον να φαίνεται παρά να είναι, να επιδεικνύεται παρά να θυσιάζεται, να παίρνει παρά να προσφέρει. 

«Να μην εμφανίζετε το αυτονόητον ως μεγάλην προσφοράν»
Αντιθέτως, ο γνήσιος ιερέας, «δεν ζητεί να εγγραφή το όνομά του εις τας δέλτους της ιστορίας», αλλά «να συμπεριληφθή εις την Βίβλον της Βασιλείας». 
«Να είσαι καλός κληρικός» προϋποθέτει ταπεινοφροσύνην, αυτοπροσφοράν, κατάθεσιν ψυχής. Πρέπει να είσθε απαιτητικοί απέναντι εις τον εαυτόν σας. Να μην εμφανίζετε το αυτονόητον ως μεγάλην προσφοράν» ανέφερε.
O Οικουμενικός Πατριάρχης, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, υπενθύμισε ότι οι κληρικοί οφείλουν να έχουν υποδειγματική παρουσία και συμπεριφορά στις σχέσεις τους με κάθε άνθρωπο. 
«Εν τη συνειδήσει των περισσοτέρων ανθρώπων, το όνομα ‘'Εκκλησία'' συνδέεται αυτομάτως με τον ιερόν κλήρον. Τοιουτοτρόπως, η κριτική προς τους κληρικούς μετατρέπεται εις κριτικήν κατά της Εκκλησίας και γενικώτερον εις όπλον των πολεμίων της πίστεώς μας».

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου