Πρώτο θέμα μας

Πρώτο μας θέμα

Articles and opinions expressed may not necessarily belong to paneliakos.com

Η ιστοσελίδα μας, PANELIAKOS.COM

Σας ευχόμαστε Υγεία, Προκοπή και ΕΙΡHNH.

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Δωρεάν η εφημερίδα της κυβερνήσεως

Λέτε να δώσουν και κουπόνια για να αγοράζουν τσίχλες; Καλόοοο, Ε;
Η Σύνταξη


Τρίτη, 27 Ιουλίου, 2010
Εγκύκλιο προς όλους τους δημόσιους φορείς απέστειλε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννης Ραγκούσης για την υποχρεωτική εφαρμογή και τη διαδικασία υλοποίησης του Ν.3861/2020 για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια», ενώ ταυτόχρονα καθιερώνεται η δωρεάν πρόσβαση του κοινού στο περιεχόμενο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι συνίσταται σε κάθε φορέα ή όργανο, που είναι υπόχρεο για ανάρτηση στο Διαδίκτυο, Ομάδα Διοίκησης Έργου, δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τους υπόχρεους, ενώ τονίζεται ότι η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων και των κανονιστικών πράξεων στο Διαδίκτυο, στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η υποχρέωση ανάρτησης στο Διαδίκτυο σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά το σύστημα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλες μορφές δημοσιότητας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, η εγκύκλιος αναφέρει ότι η ανάρτηση πρέπει να γίνεται τάχιστα και πως η παράβαση της υποχρέωσης ανάρτησης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα

Πηγή: Απογευματινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου